BLOG: Mijn bijdrage aan de vorming

Mijn zoon zit in havo vier. Ik ben blij met de GSR. Het is een goede school. Hij heeft er fijne vrienden en ik heb de indruk dat zijn docenten aandacht voor hem hebben en hem persoonlijk kennen. Ik heb bewust gekozen voor de GSR, al had ik toen hij moest kiezen en zei dat hij naar de GSR wilde, wel een zorg over de geringe diversiteit op deze school. Mijn kinderen zullen, als ze gaan studeren en werken, te maken krijgen met een multiculturele samenleving. Ik vind het belangrijk dat ze daar op school al veel over leren. Als ik wel eens de school inloop, valt het mij op dat de leerlingen overwegend blank zijn. Het personeel is voor zover ik het weet geheel blank. Er lopen ook gekleurde leerlingen in de school, maar dat is een kleine minderheid. Ik ben blij dat hij sinds kort meedoet aan een debat-project waarbij hij contact heeft met leerlingen van andere scholen in Rotterdam. Die scholen zijn qua samenstelling van leerlingen en docenten veel meer een afspiegeling van de samenleving. Ik steun dat project met een financiële bijdrage voor de training van de leerlingen. Op deze manier heb ik het gevoel dat hij zowel herkenbaar christelijk onderwijs krijgt én goed voorbereid wordt op het functioneren in de samenleving. Ik ben blij met de GSR.