Leerlingen initiatief

Als (groot)ouder, verzorger, familie of bekende dragen wij met betrokkenheid, energie, middelen en belangstelling bij aan voor goed onderwijs op de GSR.

Doe samen met andere vrienden voorstellen voor beter onderwijs op de GSR, deel je ervaring met het opvoeden van pubers aan ouders die jongere pubers hebben, maak met een financiële bijdrage  waardevolle projecten mogelijk,of steun de medeweerkers als vrijwilliger bij excursies en activiteiten.

Inspireer jongeren met je passie voor het onderwijs of lesgeven en werk samen met je collega’s aan de continue verbetering van ons onderwijs.

Sem Maaswinkel

Sem Maaswinkel

Student
Anbi Logo