Over de GSR

De Stichting Vrienden van de GSR ondersteunt de GSR bij het behalen van haar doelen bij het geven van goed onderwijs, het voorbereiden van leerlingen op hun plaats als christen in de samenleving en het vormen van hun persoonlijkheid. Het motto van de Stichting is: Samen Leren Leven. De Stichting brengt leerlingen, ouders en docenten met elkaar in contact door het organiseren en realiseren van projecten en activiteiten.

Samenleving

Leerlingen en medewerkers leren vaardigheden en doen bij, of via de vrienden kennis op in een andere context dan het klaslokaal en vanuit een ander perspectief. Zij ervaren wat hun talenten of beperkingen zijn en leveren een bijdrage aan onze stedelijke, multiculturele samenleving.

Neem contact op

“In mijn tijd op de GSR heb ik ervaren hoe waardevol alumni en ondernemers zijn voor het onderwijs op de GSR en vice versa. Ik ga voor onderwijs dat verbonden is én toegevoegde waarde creëert met haar alumni en ondernemers.”

Jasper Klamer

Jasper Klamer

Secretaris
info@vriendenvandegsr.nl
Anbi Logo