“Met een vrolijke stichting de school steunen”

Oud-leerling, oud-docent, oud-directielid: de GSR lijkt bijna een rode draad in het leven van Erik Harinck. Momenteel is de zelfstandig ondernemer bestuurslid van de stichting Vrienden van de GSR met als aandachtsgebied communicatie en PR. “Ik heb de vriendenstichting zelf opgericht”, vertelt hij. “De inkomsten van de vroegere CFA liepen terug, donateurs raakten op leeftijd. We hebben er met de Vrienden van de GSR nieuw leven ingeblazen. Onze bedoeling? Met een vrolijke stichting de school steunen.”

Dat steunen krijgt wat betreft Erik Harinck vooral gestalte in het verbinden van de school met de samenleving. “Als directielid van de GSR was ik destijds verantwoordelijk voor de contacten met de buitenwereld; de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, buurt en kerken. Die mogen wat mij betreft wat zichtbaarder worden in de school. We willen buiten naar binnen halen, leerlingen laten kennismaken met de praktijk. Bijvoorbeeld door mensen uit bedrijven gastlessen te laten geven. Dat we als stichting ook zorgen voor plezier en mooie avonden, dat is alleen maar meegenomen.”


Erik Harinck

Oud-Bestuurslid

Relatie: Edu-partner

Lees ook
Anbi Logo