“Zonder bijdrage is deze keuze onmogelijk”

Sinds vijftien jaar is Henry* arbeidsongeschikt en zit hij in de Wia (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Door de gevolgen van een ongeval is hij niet in staat te werken in het reguliere arbeidsproces. “Ik werkte daarvoor altijd hard, maar dat gaat sindsdien niet meer.” Samen met zijn vrouw Marijke heeft hij een groot gezin, inmiddels bezoeken twee kinderen de GSR, locatie Rotterdam. Marijke is huisvrouw.

“Bij onze oudste kenden we de GSR nog niet, die ging naar een middelbare school in een naburig dorp en is inmiddels geslaagd.” Dat twee andere kinderen nu de GSR bezoeken, is een bewuste keuze van Henry en Marijke. “Er zijn ook andere middelbare scholen in de omgeving, maar de GSR heeft een sterker christelijk profiel. Het is een goede keus gebleken, ook omdat onze kinderen hier geen last hebben van pesterijen.”

Feit is wel dat de reis van huis naar de GSR te ver is om te fietsen. De kinderen van Marijke en Henry zijn aangewezen op openbaar vervoer. “Dat kost jaarlijks 1100 euro per kind, dus 2200 euro voor hen samen. De helft van dit bedrag kunnen we vanuit de kinderbijslag reserveren, de andere helft ontvangen we als bijdrage van de stichting Vrienden van de GSR. Zonder deze bijdrage is onze keuze voor de GSR onmogelijk.”

Vóór de kinderen naar de GSR gingen, was er al contact met de stichting Vrienden van de GSR. “Marijke las op de website over de vriendenstichting. Die ging heel positief met onze aanvraag om. We hebben ze informatie gegeven over onze financiële situatie.” Dat gaf de stichting Vrienden van de GSR voldoende inzicht in de situatie en de aanvraag werd gehonoreerd.

* Uit oogpunt van privacy zijn de namen gefingeerd.


Henry en Marijke

Henry en Marijke krijgen ondersteuning van de vriendenstichting

Relatie: Familie

Lees ook
Anbi Logo