“Je moet wel iets overwinnen”

Door een echtscheiding kwam Marieke* er bij de opvoeding van haar kinderen alleen voor te staan. En dat is “heel pittig” vertelt ze. Zeker omdat de vader niet alleen grotendeels buiten beeld is, maar ook in financiële zin weigert bij te dragen. “Het heeft veel impact op je leven, je staat overal alleen voor. Voor de echtscheiding was ik thuis, nu werk ik buitenshuis.”

Marieke was gewend om alles zelf te regelen. “Zolang ik het kan doe ik alles zelf.” Met twee kinderen die naar het voortgezet onderwijs gingen bleek dit echter in financiële zin niet langer haalbaar. Gelukkig kreeg ze ondersteuning van haar ouders en vrienden. Bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs kwamen er nieuwe uitgaves bij. Zoals een goede fiets en een laptop.

“Op school vertelde iemand dat er een stichting was die kon bijspringen. Ja, ik vond het best een drempel om hulp te vragen, maar heb het toch gedaan. Het proces viel mij mee, het gaat echt heel netjes. Natuurlijk moet je gegevens overleggen, maar dat is logisch.” Met hulp van de Vrienden van de GSR schafte ze een laptop en een fiets aan voor haar kinderen. “Die zijn voor hun van groot belang. De steun van de vrienden heeft mij echt geholpen. Absoluut fijn dat dit kan.”

* Uit oogpunt van privacy is de naam gefingeerd.


Marieke

Marieke kreeg ondersteuning van de vriendenstichting

Relatie: Familie

Lees ook
Anbi Logo